Tuinen Vermiesch

Tuinbouw

Aanleg van tuinen

 • Verhardingen (Klinkers, Kasseien, Sier grinten)
 • Terrassen (Natuursteen, Betontegels)
 • Afsluitingen (Hout, Beton, Metalen)
 • Beplantingen (Bomen, Planten)
 • Gazons (Siergazon, Speelgazon, Recreatiegazon (inzaaien of graszoden))

Onderhoud van tuinen

 • Snoeien: Hagen, Planten, Struiken
 • Maaien van Gazon
 • Onkruid bestrijden
 • Versnipperen van hout en groenafval tot 30 cm
 • Klepelmaaien (Ook bermen)

Landbouwwerken

 • Breken van grond
 • Frezen
 • Diepgronden
 • Ploegen
 • Rotoregge (Zaaien van maïs, graan en gras)
 • Openvoeren van mest op akker
 • Mest injecteren op grasweide
 • Openvoeren van stalmest
 • Maaien, Keren, Harken van gras
 • Persen en wikkelen van gras (Ronde pakken)
 • Oprapen van gras
 • Klepelmaaien (Ook van bermen)

Boomwerken

 • Snoeien van bomen
 • Vellen van bomen
 • Opkuisen van terrein
 • Uitfrezen van boomstronken
 • Versnipperen van hout en groenafval tot 30 cm
 • Klepelen van hout
 • Diepfrezen van hout tot -30 cm
 • Hout klieven

Grondwerken

 • Uitgraven van verhardingen
 • Nivelleren van terreinen
 • Algemene kraanwerken

Verhuur Containers

 • 10 m³ container
 • 25 m³ container
 • Voor groenafval, steenpuin, grond, grond + steen,...